SISTE NYTT

KONTONUMMER

Fibro-Bergen har kun ETT kontonummer. Når du betaler merker du innbetalingen med ditt navn og hva du betaler for.

Kontonr: 3628 50 48723

Grasrotandel

Grasrotandel

Så enkelt med en sms

Gi din støtte

Donasjoner
Bergen og Omegns Lokallag av NFF tar gjerne imot donasjoner.

Alle donasjoner går til arbeidet med å bedre situasjonen for alle som lider av Fibromyalgi, gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert

Ønsker du å støtte vårt arbeid, kan du benytte foreningens konto 3628.50.48723,
eller bruke VIPPS med mobil til #561302 Fibro-Bergen.

Referat smertemestringskurs hos Egil Tonning 5.oktober 2011

Av Marit Vaula Rasmussen for Fibro-Bergen NFF

 

Smerteklinikken ved Haukeland har tidligere avholdt åpne smertemestringskurs, men har ikke lenger kapasitet til dette. Etter å ha prøvd i lengre tid uten hell å få i gang et tilsvarende kurs via Lærings- og Mestringssenteret uten hell, tok Fibro-Bergen skeien i egen hånd. Etter få dagers epostutveksling var en avtale på plass om kurs, med psykolog Egil Tonning som har holdt kurs om smertemestring for helsepersonell.  Kurset vårt ble satt noen måneder frem i tid for å få tid til organisering og påmelding.
 
Tidlig onsdag 5.oktober troppet 10 spente damer opp hos Institutt for kognitiv terapi. Psykolog Egil Tonning skulle denne dagen lære oss om kognitiv terapi og smertemestring. Smertemestringskurset ble holdt i kjelleren på ærverdige Kronstad Hovedgård. Alle fikk utdelt et lite kurshefte med informasjon om fibromyalgi og smertemestring, som så ble gjennomgått på skjerm og diskutert med eksempler.
 
Den moderne oppfattelsen av smerte, er at smerte ikke bare er en kroppslig opplevelse; smerte dreier seg også om hva du gjør med smertefølelsen. Kognitiv terapi fokuserer på hvordan tankene dine påvirker følelser og handlinger. Det er fint om den måten du tenker på faktisk er til fordel for deg. Hvis du kan endre tankene, kan du kanskje endre andre deler av livet. Du kan ikke tenke smerten bort, men du kan legge til rette for et liv som reduserer de negative følgene av smerten. Smerte fører lett til stress, som i sin tur gir mer smerte, og denne prosessen fører fort til at du blir overveldet av ubehag. Hvis du klarer å puste og leve med smerten i øyeblikket uten å analysere den, kan smerten oppleves lettere. Dermed blir du bedre i stand til å vurdere hva du kan gjøre for å lindre eller forebygge smerten.  Du kan påvirke opplevelsen av smerte dersom du kan redusere tilfellene av smart-hvitt-tenkning; unngå å ende opp med å enten tåle for mye («jeg kan aldri tillate meg ekstra hvile, ellers er jeg et dårlig menneske») eller å overdrive vår egen svakhet («dette er helt uutholdelig og jeg vil alltid ha det så vondt». Ved at vi verken ignorerer smerten eller gir den voldsom oppmerksomhet kan vi håndtere den bedre, fordi vi verken er distansert eller helt inne i smerten.
 
Tonning fortalte at han ble interessert i smertepsykologi fordi han også selv har en del erfaring med smerter.  Han var en engasjert gruppeleder som fikk deltagerne til å fortelle, dele mye av oss selv og gi hverandre råd. Vi ble oppfordret til å være nysgjerrige på måten vi møter smerte på i hverdagen. Dette var ikke bare intellektuelt utfordrende; det tok også på følelsene. Noen møtte andre med fibromyalgi for første gang, andre fant det givende å dele av sine erfaringer. Informasjonen om kognitiv terapi var ny for mange av oss. Flere opplevde sterke følelser av å bli overveldet, trist eller sint, samtidig var det en god stemning der man tok vare på hverandre gjennom følelsene som dukket opp. Undervisningen hadde jevnt over et muntlig preg, og noen etterlyste mer lærestoff. Vi fikk også tips til videre lesning og fordypning (for artikler og litteraturtips, sehttp://www.kognitiv-terapi.no/ ). Imidlertid er kognitiv psykologi først og fremst mentale teknikker som ofte ikke er spesielt fengende å lese om; man må bare gjøre det!
 
En del av kurset ble brukt til å diskutere hvorfor den lettvinte slagordsvarianten av «alltid åtenke positivt» kan virke mot sin hensikt, både fordi det er urealistisk alltid å være positivt innstilt og fordi ord som må, bør og skal, og alltid/aldri («terroristene i språket») lett skaper avmaktsfølelse og sinne. Det kan være mer hensiktsmessig å fokusere på hva en ønsker å oppnå og hvordan en kan få det til – og en trenger ikke være glad hele tiden! Dette var oppfriskende tanker for en del av oss som har følt på et «lykkepress». Det finnes en god middelvei mellom å gi opp og alltid å være beredt.
 
Vi håper å få mer bruk av Egil Tonning, både til framtidige smertemestringskurs hos oss og som en av kursholderne på et planlagt samlivskurs. Han tilbød også å starte smertegrupper i fibromyalgi der man sammen går gjennom kognitive teknikker over flere uker – kanskje det kunne vært noe? J
 
Til slutt noen tips til alle:Legg merke til kroppens signaler slik at du kan merke når smerten varierer – meditasjon kan være nyttig for å bli i øyeblikket (mindfullness) og observere deg selv.Du kan selv tenke igjennom følgende spørsmål: Er mine tanker, oppfatninger og antagelser om smerten korrekt? Er min tenkemåte til hjelp?(=reduserer den smerten, eller hjelper meg til å få mer ut av livet?) Finnes det alternative måter å tenke på som er mer hensiktsmessig, konstruktiv eller hjelpsom?

?

Om du ønsker kan du laste ned denne artikkelen som en pdf-fil HER.

Sponsor

Sponsor

english

english

Information in English

Fibromyalgi

Nedenfor finner du NFF sin film om fibromyalgi. Utgitt november 2012. Den øverste er fullversjonen.

Filmen om Fibromyalgi

Og dette er kortversjonen av samme film:

Kortversjon av Filmen om Fibromyalgi

Her kan du laste ned et dokument med informasjon om medisin, kost, trening og tips:
Fibromyalgi info

På sidene til www.helsenorge.no
kan du også finne en del informasjon.

INNMELDING

For å melde deg inn i Fibro-Bergen må du bli medlem av NFF - Norges Fibromyalgi Forbund. Et medlemskap der gir deg automatisk medlemskap i ditt lokallag.

Innmelding

Besøkende

  • 75933Visninger i alt:
  • 49317Antall besøkende i alt:
  • 3besøkende i dag:
  • 155besøkende siste uke:
  • 224besøkende pr måned:
  • 22besøkende pr dag:
  • 0besøkende online akkurat nå: